Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2013

littlemintmachine
9418 7ae3
littlemintmachine
5148 39b7
Reposted fromShini Shini viapuella13 puella13
littlemintmachine
Pokuta, reż. Joe Wright
(2007 r.)

August 25 2013

littlemintmachine
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki, pić wino i palić ulubione papierosy. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko na, którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością, szczęściem.
i Słońcem.
— obiecaj mi, że tak właśnie będzie!
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou

August 23 2013

littlemintmachine
4505 8465
Reposted fromlavendowy lavendowy viaNovemberGirl NovemberGirl

August 22 2013

littlemintmachine
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek (Tango)
4831 3fe7 500
Reposted fromiPodChick iPodChick viaduszka duszka
littlemintmachine
Nie zostawia się przyjaciół tylko dlatego, że poszło się do innej klasy, szkoły czy dlatego, że ma się chłopaka. Przyjaciele są na zawsze..
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaiamsonaive iamsonaive
littlemintmachine
Reposted fromyouthless youthless viaohwowlovely ohwowlovely
littlemintmachine
5861 160c
Reposted fromarwen arwen viaeterycznie eterycznie
littlemintmachine
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.

August 21 2013

littlemintmachine
Germany
littlemintmachine
5471 f0bb
Reposted fromshampain shampain viakiks kiks
littlemintmachine
Untitledcddk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaamal amal
littlemintmachine
Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu. Ktoś powinien chcieć za to pobierać abonament.
— Jakub Żulczyk
littlemintmachine
6129 01c9
Reposted fromscandal scandal viaeredvareth eredvareth
littlemintmachine
4617 8e95
Reposted fromtwice twice viaeredvareth eredvareth

August 19 2013

littlemintmachine
Vivien Leigh
Reposted frombethgadar bethgadar viaSundaySmile SundaySmile
littlemintmachine
Reposted fromgranini granini viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl